CBC 't Gulden Boek

Na een intensieve periode van voorbereiding is er overeenstemming bereikt over het voortbestaan van CBC het Gulden boek. Per D.V. 1 september zal een nieuw team leiding gaan geven aan de Christelijke Boekencentrale en de dagelijkse gang van zaken voortzetten. Het nieuwe team bestaat (alfabetisch) uit de broers Jo en Piet van Dorp, Wouter de Pater en Erik Verhagen. Vanuit hun verschillende achtergronden bieden zij betrokkenheid en deskundigheid om CBC naar de toekomst toe voort te zetten. Onze gemeenschappelijke inzet daarbij is dat de christelijke uitgevers en boekverkopers mogen rekenen op continuïteit en een goede kwaliteit in de dienstverlening. Voor de medewerk(st)ers van CBC zal deze overgang geen veranderingen met zich meebrengen.  
Ontwikkeling
CBC 't Gulden Boek b.v.CBC 't Gulden Boek werd in 1978 opgericht door ing. H.C.R. Ariese als reactie op het feit dat nergens in Nederland een centraal punt bestond voor de levering van christelijke boeken. In 1970 kreeg dhr. Ariese, die vroeger als technisch ambtenaar werkzaam was bij Rijkswaterstaat en later bij de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, de gelegenheid om een boekhandel in Middelharnis te starten. De stap werd gewaagd.  

Gaandeweg bleek het een enorm gepuzzel om uit te zoeken hoe hij bij uitgevers in Nederland boeken kon betrekken. Uit deze ervaring werd het idee geboren om een distributiebedrijf te beginnen. De heer Ariese begon samen met zijn vrouw met de distributie van boeken in de kelder van de boekwinkel. Hier werd 50 vierkante meter ruimte vrijgemaakt voor de eerste voorraad boeken van vijf uitgevers. Al gauw zagen grote uitgevers dat het voor hen ook interessant was om hier hun boeken neer te leggen. De kelder werd te klein. 

CBC 't Gulden Boek b.v.De oudste zoon van de heer Ariese nam de boekhandel in Middelharnis over en in 1981 verhuisde CBC 't Gulden Boek naar het magazijn aan de Margrietlaan in Langbroek. Hier beschikte men over 1500 vierkante meter ruimte. Er moest hard aan getrokken worden, maar de groei zette door: op dit moment liggen boeken van 384 uitgevers in het magazijn. Meer dan 99% van de christelijke boeken is nu bij CBC 't Gulden Boek verkrijgbaar.  

CBC 't Gulden Boek b.v.In 1995 nam Jan Arie Ariese, zoon van de oprichter, het bedrijf over. De omzet bleef stijgen met als gevolg dat ook dit pand uit zijn voegen groeide. Boeken stonden niet zelden in het directiekantoor opgestapeld. In 1999 kwam het sterk groeiende bedrijfsonderdeel Ichtus Gifts bij CBC 't Gulden Boek. Hier zijn christelijke geschenkartikelen, wenskaarten et cetera verkrijgbaar in een enorme verscheidenheid. Het ruimtegebrek werd hoe langer hoe nijpender... 

CBC 't Gulden Boek b.v.31 januari 2005 werd de eerste paal geslagen voor een geheel nieuw pand op industrieterrein 'De Meerpaal' in de gemeente Houten. In augustus 2005 werd dit nieuwe magazijn met een oppervlakte van 4500 vierkante meter geopend. Het pand bestaat uit een bulkmagazijn met ruimte voor 1255 pallets, een boekenmagazijn met daarboven het magazijn van Ichtus Gifts, en een eveneens twee verdiepingen tellend deel met kantoren en een presentatieruimte.  

Vanwege dit nieuwe, ruimere gebouw worden nu ook meer diensten aan uitgevers aangeboden zoals integraal fonds. 

Naam
CBC 't Gulden Boek b.v.Officieel heten wij 'Christelijke Boekencentrale 't Gulden Boek B.V.' De toevoeging 't Gulden Boek' heeft een historische achtergrond: rond 1400 schreef Thomas à Kempis, die in Nederland woonde, het boekje 'De navolging van Christus'. Dit boekje was tijdens en na de Reformatie heel populair. Het werd gelezen naast de Bijbel. In de volksmond heette het 't Gulden Boekske'. Nu is het één van de meest vertaalde en verspreide boeken ter wereld, dat nog steeds gelezen wordt.  

In het boek wordt opgeroepen tot navolging van Jezus Christus in het dagelijkse leven. Aan dit boekje dankt CBC 't Gulden Boek haar tweede naam; het christelijke boek is immers bedoeld om gelezen te worden naast de Bijbel. In die zin is CBC 't Gulden Boek dan ook een bedrijf met een missie: we mogen, bescheiden, meewerken aan de verspreiding van Gods Woord.